FANDOM


Olof palme nowe panstwo 1146073538


Palmemordet är benämningen på den händelse vid vilken Sveriges statsminister Olof Palme, klockan 23.21 fredagen den 28 februari 1986, sköts till döds i korsningen SveavägenTunnelgatan i centrala Stockholm.

Efter mordet följdes ett flertal spår i Palmeutredningen, däribland "PKK-spåret", "33-åringen" och "Sydafrikaspåret", men dessa ledde inte någonstans. I december 1988 anhölls Christer Pettersson som misstänkt för mordet, och dömdes 1989 av Stockholms tingsrätt men frikändes av en enig hovrätt i november samma år. Misstankarna mot Pettersson kvarstod dock och resning begärdes av riksåklagaren i december 1997, men avslogs av Sveriges högsta domstol den 28 maj 1998. Sedan dess har inga genomslag i spaningsarbetet skett och ingen misstänkt åtalats för mordet.